สินค้าใหม่
 
 
 
Bistos BT-350 Fetal Monitor
เครื่องตรวจอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์พร้อมวัดการบีบตัวของมดลูก
 
Bistos BT-500 Infant Incubator
ตู้อบเด็ก
 
 
 
นวัตกรรม
 
 
 
 
ระบบโทรเวชกรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 
การส่งมอบระบบโทรเวชกรรม
 
 
 
ระบบจัดเก็บภาพแผนกโรคหัวใจ
รวมภาพจากเครื่องหลากหลายชนิด และหลากหลายผลิตภัณฑ์รวมกัน