สินค้าใหม่
 
 
 
GE MAC2000 Resting ECG System
โปรแกรมอ่านผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Marquette* 12SL* analysis ช่วยลดข้อผิดพลาดในการอ่านผลและส่งต่อข้อมูลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากคลินิกไปยังโรงพยาบาล
 
Philips Goldway G30E/G40E Patient Monitor
G30E/G40E เป็นตัวเลือกในเรื่องราคา, ใช้งานง่าย, การติดตามสัญญาณชีพเบื้องต้น ที่ให้ความมั่นใจในมาตรฐานการวัดผลต่างๆ และยังสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ EMR/HIS ได้โดยตรง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
กิจกรรม ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช
 
งานประชุมวิชาการ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช
 
 
 
การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์
งานประชุมวิชาการครั้งที่ 83 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย