แอมบูลิงค์คืออะไร?
 
แอมบูลิงค์ คือ ซอฟท์แวร์ระบบโทรเวชกรรม งานฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด, เสียง, พิกัดตำแหน่ง, ประวัติผู้ป่วย และสัญญาณชีพแบบเรียลไทม์ต่างๆ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งบนรถพยาบาล หรือพกพาสู่ยานพาหนะอื่นๆ เช่น เฮลิคอปเตอร์ และ เรือ เป็นต้น โดยข้อมูลผู้ป่วยรวมถึงสัญญาณทุกอย่างที่เกิดขึ้น จะถูกส่งมาที่ศูนย์สังการ ในขณะที่ยานพาหนะ กำลังลำเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
 
อุปกรณ์ประกอบ
 
 
 
 
 
แอมบูลิงค์ เอแอลเอส
อุปกรณ์ที่จะส่งภาพจากกล้องวงจรปิด, เสียง, พิกัดตำแหน่ง, ประวัติผู้ป่วย และสัญญาณชีพผู้ป่วย ไปยังศูนย์สังการ
 
กล้องวงจรปิด

สัญญาณภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์ทุก
ตัวที่ติดตั้งอยู่ในยานพาหนะ บังคับการหมุน
ได้จากศูนย์สั่งการ

 
สัญญาณเสียง

อุปกรณ์วิทยุสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
จะถูกใช้งานเมื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้น
ที่นั้นๆอ่อนเกินกว่าจะวิดีโอคอลได้

 
พิกัด จีพีเอส

อุปกรณ์ที่สามารถแสดงพิกัดตำแหน่ง,
ความเร็ว, ระดับความสูง (กรณีใช้บนเฮลิ
คอปเตอร์) และ เวลาโดยประมาณ

 
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า

ส่งสัญาณชีพแบบเรียลไทม์, ผลตรวจคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีดพร้อมวิเคราะห์ผล,
รายงานสรุปเคสต่างๆ


 
 
 
 
 
กล้องวงจรปิด
 
 
 
 
 
สัญญาณเสียง
 
 
 
 
 
พิกัดตำแหน่ง
 
 
 
 
 
 
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า