บีที 350 เครื่องติดตามอัตราการเต้นหัวใจทารก
ติดตาม FHR (อัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์)ทารกในครรภ์ก่อนคลอด, UT (การหดตัวของมดลูก) และ FM (การเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์) โดยแสดงบนหน้าจอ LCD เพื่อตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์
 
บีที 220C เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก
บีที 220ซี เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์และตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของมารดา
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการกระตุ้นด้วยเสียง สามารถกระตุ้นทารกในครรภ์ เพื่อตรวจสอบสถานะ
ของทารกในครรภ์ได้แม่นยำขึ้น
 
 
 
Philips SureSign VSi
 
Philips SureSign VSi
 
 
 
 
บีที 550 เครื่องให้ความอบอุ่นทารก
บีที 550 เป็นเครื่องควบคุมการให้ความร้อนเหนือศีรษะ ให้กับร่างกายทารกแรกเกิด และทารกที่คลอดก่อนกำหนด ที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
บีที 500 ตู้อบเด็ก
บีที 500 เป็นตู้อบเด็กทารก ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นได้อย่างแม่นยำ โดยมีเสียงรบกวนต่ำ ให้สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในการฟื้นตัวของทารกแรกเกิด
 
 
 
Philips SureSign VSi
 
Philips SureSign VSi