ฮาร์ทสตรีมคืออะไร?

• เว็บเบสซอฟท์แวร์ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัย รายงาน และวัดค่าใหม่ จากที่ใด และเวลาใดก็ได้
•เวิร์คสเตชั่นที่ยืดหยุ่น สามารถรับไฟล์ได้หลายรูปแบบ จากหลากหลายผลิตภัณฑ์
•เชื่อมต่อได้พ้อมกัน ไม่จำกัดจำนวน และสิทธิ์ผู้ใช้งาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

 
 
 
คุณลักษณะเฉพาะ
 
 
 
สามารถดูภาพจากเครื่องตรจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, เอคโค่, แคทแล็บ, โฮล์เตอร์, เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จากหลากหลายยี่ห้อ โดยสามารถรับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบเช่น PDF, DICOM, XML และสามารถเชื่อมต่อกับ HIS ของโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อข้อมูลภาพเข้าสู่ระบบ HIS และรับข้อมูล ADT ของผู้ป่วยเข้าสู่เครื่องมือแพทย์
 
 
คุณลักษณะภาพเอคโค่
 
 
 
สามารถรับภาพ CINE (ภาพเคลื่นไหว) และควบคุมโดยการ Play, Puase และ Stop ภาพดังกล่าวได้ รวมถึงการปรับความสว่าง ความคมชัด และอัตราเฟรมของภาพได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำ Cardiac measurement และ Report ได้เช่น Distance, M-Mode, Dopper, Tissue dopper และ ยังรองรับวิธีการเพิ่มเติม เช่น 2D-distance, M-Mode LV study, Dopper valocity
 
คุณลักษณะภาพแคทแล็บ
 
 
 
สามารถรับภาพจากเครื่องแคทแล็บเป็นแบบ CINE (ภาพเคลื่นไหว) และทำ Diagram ตำแหน่งต่างๆ แบบ Freeform
 
 
คุณลักษณะภาพอีเคจี
 
 
 
สามารถรับไฟล์ดิบจากเครื่องอีเคจี และปรับรูปแบบใหม่ได้เอง รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลใหม่ได้โดยแพทย์ผู้วินิจฉัย