เครื่องติดตามสัญญาณชีพ รุ่น Propaq M
 
 
เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้าย Zoll

 
 
Philips SureSign VSi
 
Philips SureSign VSi
 
 
 
 
 
Philips Goldway G30/ G40 เครื่องติดตามสัญญาณชีพ

 
 
 
 
 
Philips SureSign VSi